Om Filmbranchens Mentorprogram

+45 24 27 07 83

lisaott@perspectiv.dk

Om Filmbranchens Mentorprogram


Mentoring er en proces, hvor mentor og mentee arbejder sammen om at opdage og udvikle mentees evner og færdigheder.

Mentor stiller sin erfaring, viden og indsigt til rådighed, og mentee har ansvaret for at tilpasse og bruge det i forhold til egen arbejdsmæssige situation


Mentees udbytte

  • Målrettet udvikling – lige når man har brug for det
  • Ingen ”spildtid” – specifik sparring på et specifikt dilemma
  • En tryg ramme at diskutere karriere i
  • En professionel sparringspartner, der kan hjælpe med at finde nye veje – og at bryde grænser.


Mentors udbytte

  • indblik i andre områder,
  • blive udfordret på egne værdier og holdninger,
  • videregive egne erfaringer
  • få feedback


Find folder om Filmbranchens Mentorprogram her!


Mentee: Find ansøgningsskema her!


Mentor: Find oplysningsskema her!