Hvordan kan du som kollega forebygge?

+45 24 27 07 83

lisaott@perspectiv.dk

HVORDAN KAN DU SOM KOLLEGA FOREBYGGE STRESS?

 

Du har som kollega et medansvar for trivslen på jeres arbejdsplads. Du kan være med til at:

 • Give og modtage feedback i en positiv og konstruktiv ånd
 • Tale med hinanden om jeres succes'er, såvel som jeres fejltagelser
 • Prioritere kollegial småsnak og fælles pauser og oplevelser
 • Insistere på klarhed om roller og ansvar i forbindelse med opgavernes udførelse.
 • Respektere andres roller og ansvar i opgaveløsningen.
 • Være klar i dine udmeldinger og forventninger til dine kolleger ift produktion, ansvar og samarbejde.
 • Sæt tid af til planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, såvel for dig selv, som for alle i gruppen.

 

Det kræver at:

 • du til stadighed er dig dit ansvar bevidst, som medskaber af det gode psykiske arbejdsmiljø
 • holder sig i balance og uden stress
 • holder fokus på arbejdsgruppens trivsel

 

Det er den enkeltes ansvar at:

 • til nærmeste leder og arbejde på at få afbalanceret situationen
 • at sige hensigtsmæssigt til og fra ift personlige ressourcer

 

 

 

 

Til Kollegaen

_______________________________________________________________

 

HVILKE VÆRDIER OG GRUNDLÆGGENDE TANKER

OM VERDEN ER DIN GLÆDE FORBUNDET MED?

________________________________________________________________