Hvordan kan du som kollega hjælpe?

+45 24 27 07 83

lisaott@perspectiv.dk

HVORDAN KAN DU SOM KOLLEGA HJÆLPE?

 

 

Hvis du tror en kollega har stress kan du:

  • Tale med den stressramte om hvad du ser.
  • Kontakte nærmeste leder, og fortælle hvad du ser.
  • Tage emnet "stress" op på et gruppe/team møde, så I kan få en fælles snak om det er et enkelt tilfælde eller en generel tendens.

 

Hvis en af dine kolleger er sygemeldt med stress, skal du:

  • Give kollegaen ro i sygefraværsperioden. Al kontakt skal være positiv kontakt, dvs. ingen meldinger fra jobbet, med mindre den sygemeldte udtrykkeligt beder om det.
  • Har den stressramte en nær kollega, kan vedkommende sørge for evt. kontakt.
  • Send gerne blomster eller anden opmærksomhed.
  • Støt ledelsens arbejde med at undersøge stressorer for den sygemeldte og gruppen som helhed.
  • Tage emnet "stress" op på et gruppe/team møde, så I kan få en fælles snak om det er et enkelt tilfælde eller en generel tendens.

 

Når din kollega er raskmeldt, er han/hun ofte på nedsat tid til en start. Du skal ikke opføre dig anderledes end du plejer, men være bevidst om at din kollega i en periode ikke kan levere helt så meget som han/hun plejer.

 

Du kan bl.a. være opmærksom på at:

  • Tale åbent om daglige stressproblematikker og deres løsning.
  • Være i dialog med nærmeste leder, om den generelle trivsel.

_______________________________________________________________

 

HVILKE VÆRDIER OG GRUNDLÆGGENDE TANKER

OM VERDEN ER DIN GLÆDE FORBUNDET MED?

________________________________________________________________