Stress på arbejdspladsen

+45 24 27 07 83

lisaott@perspectiv.dk

STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN

 

Trivsel og arbejdsglæde er en forudsætning for et godt og effektivt arbejdsliv. Når trivsel og arbejdsglæde er i top, er vi mere robuste overfor stress og sygdom.

 

Perspectiv holder jævnligt oplæg på arbejdspladser om stress. Vi fortæller om stressens anatomi, om hvorfor stress er en hjælp til overlevelse, og hvorfor det er absolut nødvendigt at holde pauser i løbet af en dag.

Vi kommer ind på de 6 guldkorn og de 3 diamanter - og på hvorfor de arbejdspladser, der scorer højt på social kapital scorer lavt på stress-skalaen.

 

Stress er ofte en reaktion på at der er noget, der ikke fungerer optimalt. Derfor vil arbejdet med at reducere stress på arbejspladsen ofte involvere mere end blot et oplæg. I de tilfælde bliver dt videre arbejde tilrettelagt i tæt kontakt med kunden. Vi tror på, at forstyrrelserne på den stressramte arbejdsplads, skal være så få som muligt - og så relevante som muligt.

 

 

HBDI® og The Whole Brain Model™ tilbyder at arbejde med stress udfra den måde vi tænker, lærer og kommunikerer på. Læs mere her - eller gå direkte til HBDI Danmarks hjemmeside her.

Perspectiv samarbejder med HBDI Danmark.

 

 

 

 

 

 

 

Til stresshåndtering

________________________________________________________________

 

HVILKE VÆRDIER OG GRUNDLÆGGENDE TANKER

OM VERDEN ER DIN GLÆDE FORBUNDET MED?

_________________________________________________________________