Medarbejder har stress

+45 24 27 07 83

lisaott@perspectiv.dk

NÅR DIN MEDARBEJDER ER RAMT AF STRESS

 

Her er nogle generelle råd til hvad du som chef kan gøre hvis du tror eller ved at en medarbejder er ramt af stress:

 • Tag alle henvendelser - også fra kolleger - alvorligt.
 • Tag en samtale med medarbejderen.
 • Foreslå medarbejderen at gå til læge, hvis der er fysiske symptomer,
 • Hvis symptomerne er tydelige, kan du sende medarbejderen hjem. Aftal hvornår I vil tale sammen igen.
 • Hvis medarbejderen bliver på job: Hjælp medarbejderen med at prioritere arbejdsopgaver eller/og tag arbejdsopgaver fra medarbejderen i en periode.

 

 

Hvis en medarbejder er sygemeldt med stress, kan du:

 • tilskynde medarbejderen til at tage kontakt til egen læge
 • sikre dig, at medarbejderen kan være helt væk fra arbejdet i sygefraværsperioden
 • sørge for at arbejdspladsen har kontakt med medarbejderen igennem hele sygeforløbet. Det er ikke altid en god ide at det er dig som chef, der har kontakten. Afhængig af forholdet, kan en god kollega eller HR også have kontakten.
 • tag initiativ til en dialog om hvad stresskilden/kilderne på arbejdspladsen er, men først når medarbejderen er klar til at tale om det.
 • sørge for information efter aftale med medarbejderen til resten af medarbejdergruppen

 

 

Hvad skal jeg som chef gøre, når medarbejderen er raskmeldt:

 • Lav en arbejdsplan for og sammen med medarbejderen, så den stemmer overens med opgaver, ansvar og tid.
 • følg op på at planen holdes - både for medarbejderen og fra organisationen.
 • sørg for at kollegerne er orienterede

 

 

Hvad skal jeg som chef gøre, i forhold til medarbejdergruppen?

 • Skab dig et overblik over om dette er et enkeltstående tilfælde eller et symptom på generelle stressproblemer i medarbejdergruppen
 • Kontakt HR, som sparring i forhold til at afdække om resten af gruppen også er stresset.

 

til CHEFEN

________________________________________________________________

 

HVILKE VÆRDIER OG GRUNDLÆGGENDE TANKER

OM VERDEN ER DIN GLÆDE FORBUNDET MED?

________________________________________________________________