Forebyggelse

+45 24 27 07 83

lisaott@perspectiv.dk

FOREBYGGELSE

 

Hvordan kan jeg som chef arbejde med stressforebyggelse?

 

 • Sæt tid af på (afdelings)møder til at tale om medarbejdernes trivsel.
 • Husk på at du er rollemodel. Hvordan du agerer - ikke nødvendigvis hvad du siger - bliver et målepunkt for medarbejderne. Du skal være tydelig i din ledelsesrolle.
 • Giv klare udmeldinger om den enkeltes ansvars- og arbejdsområde.

 

Det betyder bl.a.

 • formidling af klare succeskriterier for opgaveløsning.
 • dialog med den enkelte om udførelsen af det daglige arbejde gennem feedback
 • dialog med den enkelte om jobindhold og tilrettelæggelse af arbejdet
 • Vær parat til at hjælpe medarbejderne med at prioritere arbejdsopgaver.
 • Arbejd for en åben kultur, hvor meninger og følelser kan komme til udtryk
 • Accepter at både du og dine medarbejdere kommer til at lave fejl.
 • Skab mulighed for socialt samvær i afdelingen
 • Understøt - og hold selv - pauser i hverdagen
 • Kontakt evt. en stresskonsulent for ideer til hvordan du kan komme i gang med forebyggelsesarbejdet.

 

 

 

til CHEFEN

________________________________________________________________

 

HVILKE VÆRDIER OG GRUNDLÆGGENDE TANKER

OM VERDEN ER DIN GLÆDE FORBUNDET MED?

________________________________________________________________