Hvad er stress?

+45 24 27 07 83

lisaott@perspectiv.dk

HVAD ER STRESS

 

Stress er organismens reaktion på fysiske eller psykiske overbelastninger. Stress opstår, når de oplevede ressourcer er mindre end de oplevede krav eller belastninger. Stress opleves individuelt, men opstår i et samspil mellem individer og omgivelser. Derfor er arbejdet med forebyggelse af stress et fælles ansvar for chefer og medarbejdere.

Det er vigtigt at skelne mellem stress som reaktion og stress som tilstand. Stressreaktionen, er kroppens sunde, naturlige reaktion ved en kortvarig belastning. Det er kun hvis stressreaktionen bliver til en længerevarende tilstand, at det kan få negative helbredsmæssige konsekvenser.

 

Belastninger

Krav og belastninger kan være både fysiske og psykiske. Nogle belastninger er mere tydelige end andre

 

Symptomer

Vi er forskellige som mennesker og vi reagerer forskelligt på de krav og belastninger vi bliver udsat for.

 

Chefen

Chefen har et særligt ansvar for at sikre trivsel på arbejdspladsen. Hun skal være parat til at tage ledelse, at prioritere medarbejdernes opgaver og ikke mindst være en god rollemodel.

 

Kollegaen

Mennesket er et socialt væsen, og kollegerne kan gøre den helt store forskel i forhold til hvordan trivslen i afdelingen er.

 

Den enkelte

Stress er personlig. Det er dig der har symptomerne - og dig der ved hvornår du har for få ressourcer til at løse de opgaver du bliver stillet.

 

 

Til Stresshåndtering

________________________________________________________________

 

HVILKE VÆRDIER OG GRUNDLÆGGENDE TANKER

OM VERDEN ER DIN GLÆDE FORBUNDET MED?

_________________________________________________________________