Lederudvikling på tværs

+45 24 27 07 83

lisaott@perspectiv.dk

MENTORNETVÆRK - FLERE OPLYSNINGER

 

I MentorNetværket stiller de deltagende virksomheder mentorer og mentees til rådighed for hinanden. Der er ingen øvre grænser for, hvor mange mentees den enkelte virksomhed kan deltage med, men mentornetværket skal dog have adgang til mindst det samme antal mentorer fra virksomheden.

 

Målgruppe

Mentees profil kan være: før-leder, teamleder, nøglemedarbejder, projektleder, leder eller (nyudnævnt) chef.

Mentors profil kan være: erfarne (personale-) ledere/chefer, projektledere eller seniorkonsulenter.

Organisation

Frederiksberg Kommune er procesejer og har styregruppeformandskabet. Medlemmer af styregruppen er de deltagende virksomheder. Der afholdes to styregruppemøder om året. Birgit Toft og Lisa Ott er eksterne tovholdere på forløbet.

Tilmelding

Mentorer og mentees beskriver sig selv i et tilmeldingsskema, og de eksterne tovholdere mødes herefter med deltagerne på introduktionskurset.

 

Match

Tilmeldingsskemaet samt det personlige møde danner baggrund for matchningen. Der tages i matchningen hensyn til deltagernes udviklingsbehov, erfaring og særlige interesser.

 

Kick off

Mentee og mentor ser hinanden for første gang og får den sidste undervisning, inden de begynder på mentorforløbet.

 

Tilbage til MentorNetværk

 

_________________________________________________________________

 

HVAD KUNNE DU HOLDE OP MED, SOM VILLE

GAVNE DIG I DIN NUVÆRENDE SITUATION

_________________________________________________________________